За контакти +359879 009 566
+359878 903 665
Условия на конкурса „Пазителите на планетата“

Условия на конкурса „Пазителите на планетата“

КОНКУРС ЗА КОРИЦА НА КНИГА „ПАЗИТЕЛИТЕ НА ПЛАНЕТАТА“

за деца от 3 до 6, от 7 до 10, 11 до 14 и от 15 до 18 години

Научи повече за правилата и условията за участие в конкурса:

 1. Конкурсът е част от кампанията „Стара хартия за нова книга“.
 2. Организатори на конкурса са „ЕКОПАК България“ АД. Книжен център „Гринуич“ и издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Кракра“ 20, ет. 1, ап. 6
 3. Организаторите си запазват правото да допълват или да променят правилата за участие в конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайтовете и на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайта на издателство „Ентусиаст“, откъдето участниците следва да се информират за тях.
 4. Организаторите стават притежатели на авторските права върху рисунките на участниците.
 5. Конкурсът се провежда в рамките на кампанията „Стара хартия за нова книга“ 2020 г., организирана от „ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“.
 6. Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайтовете на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“:

http://www.greenwich.bg/, http://enthusiast.bg/

https://www.facebook.com/starahartia/?ref=bookmarks

 1. Конкурсът се провежда в четири категории и право на участие в него имат деца от 3 до 6 години, от 7 до 10 години, 11 до 14 години и от 15 до 18 години.
 2. Изисквания:

8.1.   Формат:

 • Кориците могат да бъдат създадени на компютър или на лист с формат А4 и с материали по избор на участниците

8.2.   Срок, форма и начин за предаване на творбите:  

 • творбите следва да бъдат изпратени на e-mail: books@enthusiast.bg
 • срок за изпращане: 23:59 ч., 27 септември 2020 г.

8.3  Придружаваща информация:

 • две имена и годините на автора;
 • личен телефон и e-mail на родител за връзка.
  1. Всяко дете може да участва само с 1 предложение за корица.

9. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

10. Критерии за оценяване:

 • визията на корицата трябва да отговаря на заглавието на книгата „Пазителите на планетата“;
 • корицата трябва да бъде на екологична тематика;
 • корицата трябва да е авторска и да пресъздава гледната точка на своя автор – как си представя съвременните ЕКОгерои? Как помагат за това Земята да бъде по-чисто и гостоприемно място за живот?;
 • включване на елементите, които традиционно присъстват в една корица – заглавие, автор, лого на издателство;
 • изразителност и креативност;
 • оригиналност и творчески подход – цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.

11. Оценяване:

Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо художник, издател и дизайнер.

12. Награден фонд в трите категории:

 • категория от 15 до 18 г. – комплект книги на издателство „Ентусиаст“.
 • категория от 11 до 14 г. –  музикалната илюстрована книга „Котаракът Франт и загадъчният остров“ от Иван Раденков, издавана от издателство „Ентусиаст“.
 • категория от 7 до 10 г.  – подаръчен комплект с принадлежности за училище „Maped“
 • категория от 3 до 6 г. – подаръчен комплект „Maped“

13.   Участието в този конкурс не е обвързано с покупка на продукт.

14.   Правилата на играта са изготвени от организаторите от Книжен център „Гринуич“ и  издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. Те са публично оповестени и достъпни за целия период на конкурса на: https://enthusiast.bg/bg/novini/novini/usloviia-na-konkursa-pazitelite-na-planetata

15.   С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите правила.

16.   Всеки възникнал спор между организаторите на конкурса и участниците в него се разрешава по пътя на преговори и в духа на разбирателство и сътрудничество,  а при непостигане на съгласие  спорът може да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд и да бъде решен в съответствие с българския материален закон.

Условия на конкурса „Пазителите на планетата“
„Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД
„Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: