За контакти +359879 009 566
+359878 903 665

Условия на ползване

I.  Термини и общи понятия

1. „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, наричано навсякъде „Продавач“ или “Администратор”, предоставящо стоки чрез онлайн книжарница bookstore.enthusiast.bg.
 
2. „Потребител“  е пълнолетно физическо или юридическо лице, което е регистриран Потребител на интернет магазина bookstore.enthusiast.bg и означава, че се е съгласило с настоящите Общи условия.
 
3. „Уебсайт/сайт“ – е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
4. „Онлайн книжарница“, наричана по-долу bookstore.enthusiast.bg  – е съставна част от уебсайт с основна цел продажба на книги и други печатни изделия.
 
5. „Потребителски профил“ е обособена част в сайт, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от bookstore.enthusiast.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.
 
6. „Стоки“ са всички артикули в магазина, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена, автор и издател.
 
7. „Потребителско име“ съответства на посочения и-мейл адрес от Потребителя при регистрацията му, посредством който той се индивидуализира в bookstore.enthusiast.bg.
 
8. „Парола“ е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в bookstore.enthusiast.bg стоки.
 
9. „Бюлетин“ е периодично дистрибутирана публикация относно нови стоки, промоции  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на бюлетина.
 
10. „Лични данни“ са актуални данни и пълна информация за Потребителя при попълване на регистрационната форма.
 
11. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

ІІ. Регистрация, потребителско име и парола

1. За да закупите стоки от bookstore.enthusiast.bg е необходимо да се регистрирате като Потребител. Регистрацията се осъществява еднократно, след което можете да извършвате покупки неограничен брой пъти като регистриран Потребител. За целта, попълнете коректно необходимата информация във всички полета на формата за регистрация като следвате указанията в нея. С извършване на регистрацията от страна на Потребителя, се счита за съгласие и безусловно приемането на настоящите Общи условия за продажба през bookstore.enthusiast.bg.
 
2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
 
3. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, bookstore.enthusiast.bg автоматично ще изпрати и-мейл съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Продавача при ползване от него на Онлайн книжарницата bookstore.enthusiast.bg, както и на поправка на тези лични данни.
 
Потребителят регистрира и-мейл адреса си като потребителско име в bookstore.enthusiast.bg и избира своя лична парола за достъп до bookstore.enthusiast.bg.
 
Приемайки настоящите условия Потребителят,  който е  регистрирал потребителско си име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Продавача по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Продавача.
Продавача изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 
В случай на изгубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Продавача се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.
 
Продавача не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

IV. Закупуване на стока/и и/или услуга/и

1. Потребителят има право да поръчва стока/и и/или услуга/и представяни от bookstore.enthusiast.bg само след направена регистрация .
 
2. При направена поръчка, Потребителят влиза в договорни отношения с bookstore.enthusiast.bg, касаещи конкретната покупка.
 
3. Потребителят има право да избере стока и количеството ѝ, начинът и сроковете за доставка, както и изпълнителя на доставката („Спиди“, „Ди енд Ди Експрес“) съгласно Условията за доставка на bookstore.enthusiast.bg.
 
4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката.
 
5. При допуснати технически грешки в публикуването на bookstore.enthusiast.bg, Продавачът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

V. Цени и начин на плащане

1. Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой.
 
2. Всички посочени цени са с включен ДДС и в български лева.
 
3. Стойността на доставката (куриерска услуга, наложен платеж) не е включена в посочената единична цена. Тези стойности се обявяват след като бъдат избрани съответния начин на плащане  и начин на доставка.
 
4. Настоящите цени, търговски условия, включително търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции са валидни само за покупка на стоки през онлайн книжарницата bookstore.enthusiast.bg.
 
5. Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в bookstore.enthusiast.bg, без да дължи предварително уведомление на Потребителите.
 
6. Съгласно настоящите Общи условия, всеки клиент на bookstore.enthusiast.bg е длъжен да заплати актуалната по време на сключване на сделката цена.
 
7. Bookstore.enthusiast.bg предлага следните варианти за заплащане на поръчаните стоки и/или услуга/и:
 
7.1. Плащане през ePay:
За да извършите валидно разплащане е необходимо да сте регистриран потребител за услугите на системата за електронни разплащания ePay. Регистрацията се извършва при спазване на условията и изискванията на www.epay.bg. Срокът, в който може да се извърши плащането след направена поръчка е 48 часа. След това поръчката се анулира.
 
7.2. Плащане с наложен платеж на куриер:
Цената на поръчката и разходите за доставка се заплащат в брой на куриера при условията на услугата  Доставка с наложен платеж. Подробности за начина на доставка и актуалните цени за доставка с куриер, можете да наме

VI. Доставка

1. Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с касова бележка или данъчна фактура (ако е предварително заявена от Потребителя),  на посочения от него адрес в заявката за доставка само и единствено посредством куриерскa фирмa – „Спиди“.
 
2. Разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
 
3. Подробности за начина на извършване на доставка на поръчаните стоки и актуални цени за доставка се съдържат в Условия за Доставка
 
4. Потребителят трябва да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.
 
5. С подписването на товарителницата, Потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, Потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

VII. Връщане на закупени стоки

Потребителят има право да върне поръчана и заплатена стока обратно на Продавача в 7-дневен срок, считано от доставката на стоката.
Моля, преди да върнете закупена стока, проверете наличието на следните условия:
 
1. Стоките не са използвани или увредени;
 
2. Опаковките на стоката, съпровождащите го етикети, печати и други елементи са ненарушени и прикрепени към нея;
 
3. Продуктът се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин).
 
При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от bookstore.enthusiast.bg стоки, подлежат на връщане обратно на Продавача.
След получаването на закупената стока обратно, Продавачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява Потребителя за одобрено връщане на стока.
Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на Продавача, по посочени от него банкова сметка, BIC код и банка.
Разходите по доставката и връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.

VIII. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки срок от 24 часа от генерирането на поръчка. Това става като Потребителят предостави информация на електронния и-мейл адрес sales@enthusiast.bg – за отказ, частична промяна или всякаква друга различна дейност от заявената под формата на покупка.
 
В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Продавачът  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Продавачът автоматично приема направената поръчка за актуална.
 
При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването ѝ и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Продавачът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Продавача. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в онлайн книжарницата, Продавачът възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

 

IX. Права и отговорности на bookstore.enthusiast.bg 

1. Bookstore.enthusiast.bg осигурява на своите потребители непрекъснат достъп до  онлайн книжарницата за разглеждане на съдържанието и обработва заявки за продажби всеки работен ден в определенето работно време от 09:00 до 18:00 часа.
 
2. Bookstore.enthusiast.bg извършва поддръжка и обновяване на уебсайта с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите и клиентите на онлайн книжарницата.
 
3. Bookstore.enthusiast.bg изрично уведомява Потребителите, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 
4. Bookstore.enthusiast.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
 
5. Bookstore.enthusiast.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.
 
6. Всички стоки, предлагани и продавани в bookstore.enthusiast.bg са с гаранция за качество. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всеки артикул на уебсайта.
 
7. Bookstore.enthusiast.bg има право да прави изменения в интернет-магазина във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.
 
8. Bookstore.enthusiast.bg има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на Потребителите до уебсайта в продължение на 48 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в системата. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в уебсайта.
 
9. Bookstore.enthusiast.bg НЕ носи отговорност за:
 
9.1. Качеството на онлайн услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн услуги във връзка с плащания през интернет магазина.
 
9.2. Качеството на услугата при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет доставчика на клиента.
 
10. Щети причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от Потребиотели на онлайн книжарницата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).
 
11. Щети възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.
 
12. За каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на клиента, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.
 
13. Bookstore.enthusiast.bg не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

 

X. Права и отговорности на Потребителя

1. Да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
 
2. В случай, че Потребителят е предоставил фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, bookstore.enthusiast.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до bookstore.enthusiast.bg.
 
3. С регистрацията и ползването на услугите на bookstore.enthusiast.bg, Потребителите приемат и се съгласяват с настоящите условия за използване на услугите предлагани на този сайт.
 
4. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от bookstore.enthusiast.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на bookstore.enthusiast.bg.
 
5. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на bookstore.enthusiast.bg при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на личните си данни. Допълнителни условия за защита на личните данни може да намерите в точка XI.
 
6. Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на уебсайта се съхраняват, обработват и използват от bookstore.enthusiast.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в bookstore.enthusiast.bg.
 
7. За сигурността и защитата на децата, bookstore.enthusiast.bg уведомява родителите, настойниците и попечителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.
 
XI. Информация за регламент за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
В качеството си на администратор на лични данни на своите клиенти, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне на услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ :200365823
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , район Триадица ул. “Аксаков” 7А, ет.4
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000 , ул. “Кракра 20” ет.1 ап.6
Данни за кореспонденция: гр. София, 1000 , ул. “Кракра 20” ет.1 ап.6
E-mail: office@enthusiast.bg
Телефон.: 02 943 87 16
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 321967

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Виктория Бисерова Димитрова
ЕИК/БУЛСТАТ :
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Васил Левски” 31 ет.4, ап.4
Данни за кореспонденция: гр. София, бул. “Васил Левски” 31 ет.4, ап.4
Телефон: 0878 903 665
Email: office@alto-pr.com
 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
“АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с покупко-продажба на собствени и чужди печатни издания (книги), както и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
– Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
– Изпълнение на задълженията на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД по договор с Вас;
– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД;
– За целите на легитимния интерес на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД.
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия онлайн магазин bookstore.enthusiast.bg и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
– създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
– индивидуализация на страна по договора;
– регистрация на участник в събитие, организирано от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
– изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
– подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение на целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД?

Чл. 3. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
– Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил на всеки клиент и възможността му да използва услугите на сайта bookstore.enthusiast.bg всеки път, когато желае.
– Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
– Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения, промени или новост в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
– Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
– Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, град, адрес за кореспонденция, телефон)
– Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
– Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стоки и услуги, между “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
– Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за фактура на юридическо лице – Наименование на ЮЛ, Ид номер, адрес на регистрация, МОЛ и др.
– Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
– Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стоки и  услуги, между “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
– Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
– Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба на стоки и  услуги.
– Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 
(3) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 
(4) Личните данни са събрани от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД от лицата, за които се отнасят.
 
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД или друго.
 
(3) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
 

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

—–

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

—–

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст или на посочения емайл адрес – office@enthusiast.bg.
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до”АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД.
 

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД.
 
(4) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
“АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитат

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: