Обща информация:

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни на своите клиенти, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне на услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ :200365823
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , район Триадица ул. “Аксаков” 7А, ет.4
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000 , ул. “Кракра 20” ет.1 ап.6
Данни за кореспонденция: гр. София, 1000 , ул. “Кракра 20” ет.1 ап.6
E-mail: office@enthusiast.bg
Телефон.: 02 943 87 16
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 321967

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Виктория Бисерова Димитрова
ЕИК/БУЛСТАТ :
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кракра” 20 ет.1, ап.6
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. “Кракра” 20 ет.1, ап.6
Телефон: 02 9438716
Email: office@alto-pr.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
“АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с покупко-продажба на собствени и чужди печатни издания (книги), както и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
– Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
– Изпълнение на задълженията на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД по договор с Вас;
– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД;
– За целите на легитимния интерес на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД.
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия онлайн магазин bookstore.enthusiast.bg и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
– създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
– индивидуализация на страна по договора;
– регистрация на участник в събитие, организирано от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
– изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
– подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение на целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД?

Чл. 3. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
– Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил на всеки клиент и възможността му да използва услугите на сайта bookstore.enthusiast.bg всеки път, когато желае.
– Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
– Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения, промени или новост в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
– Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
– Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, град, адрес за кореспонденция, телефон)
– Цел, за която се събират данните:
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
– Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стоки и услуги, между “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
– Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за фактура на юридическо лице – Наименование на ЮЛ, Ид номер, адрес на регистрация, МОЛ и др.
– Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стоки и  услуги, между “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба на стоки и  услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД или друго.
(3) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

—-

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

—-

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст или на посочения емайл адрес – office@enthusiast.bg.
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до”АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД.
(4) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на регистрация на профил в уебсайта “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД предава необходимата информация към съответния служител на фирмата, който обработва Вашите данни като администратор за целите на услугите предоставени от онлайна магазина за обработка и доставка на поръчка.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20(1). Когато възлагате на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД действа в качеството на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на “АЛТО Комюникейшънс енд пъблишинг” ООД може да използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити, ако това е необходимо.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:
– Задължителни бисквитки. Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.
– Аналитични бисквитки. Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
– Функционални бисквитки. Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
– Бисквитки за прецизно таргетиране. Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
Дата: 23.05.2018г.
Място: гр. София