Мишел Бюси разказва така, както художник рисува картина

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Enthusiast | All rights reserved | www.enthusiast.bg