Online Bookstore
Title:Christ Recrucified
Author: Nikos Kazantzakis
Translated by:Georgi Kufov
Cover design by:Viktor Paunov
ISBN:978-619-164-256-4
Pages:544 pages
Cover:Paperback
Size:13 х 20 cm
Price:22,00 lv.
– И всеки човек – каза Манольос възторжено – може да спаси целия свят; много пъти си мисля за това, отче, и треперя; такава голяма отговорност ли носим? Какво трябва да направим, преди да умрем? Кой е пътят?
Замълча. Нощта се беше спуснала вече, стариците бяха наклали огньове и готвеха, децата бяха наклякали около тях, гладни, и чакаха.
Манольос протегна ръка, докосна коляното на поп Фотис, който беше потънал в размисъл и мълчеше.
– Как трябва да обичаме бога, отче? – запита той.
– Като обичаме хората, чедо мое.
– А как трябва да обичаме хората?
– Като се стремим да ги вкараме в правия път.
– Ами кой е правият път?
– Стръмният.
MEDIA FOR: Christ Recrucified

Христос отново разпнат
MORE FROM THIS AUTHOR:

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Enthusiast | All rights reserved | www.enthusiast.bg