Ръкописи

Издателство Ентусиаст приема ръкописи единствено в електронен вариант (с файлово разширение .doc или .pdf) на е-mail: editor@enthusiast.bg. Можете да изпратите както цялата си книга, така и само част от ръкописа - кратък откъс, ключов момент, представящ най-добре цялата творба. Към ръкописа можете да изпратите и кратка информация за автора (професионална биография, награди, публикации в медиите), синопсис на книгата, препоръка или предговор.

С приоритет се разглеждат ръкописи, препоръчани от автор с поне една издадена книга.

Издателство Ентусиаст не се задължава да отговаря на подателя при неодобрен ръкопис. Нашите редактори ще се свържат само с онези, чиито ръкописи са ги заинтересували. Поради големия брой ръкописи, които получаваме, отговор за одобрен ръкопис може да се забави до три месеца.

В издателския план на Ентусиаст не се предвижда публикуването на поезия.  

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg