КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ
за деца от 3 до 6, от 7 до 10 и от 11 до 14 години
 
НАРИСУВАЙ СВОЯ МЕЧТАН ЧИСТ ГРАД
 
Научи повече за правилата и условията за участие в конкурса:
 
 1. Конкурсът е част от кампанията „Стара хартия за нова книга“.
 2. Организатори на конкурса са Книжен център „Гринуич“ и издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Кракра“ 20, ет. 1, ап. 6
 3. Партньор на конкурса е ЕКОПАК България АД.
 4. Организаторите си запазват правото да допълват или да променят правилата за участие в конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайтовете и на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайта на издателство „Ентусиаст“, откъдето участниците следва да се информират за тях.
 5. Организаторите стават притежатели на авторските права върху рисунките на участниците.
 6. Конкурсът се провежда в рамките на кампанията „Стара хартия за нова книга“ в София на 15 септември 2019 г., пред Книжен център „Гринуич“.
 7. Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайтовете на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“:
http://www.greenwich.bg/, http://enthusiast.bg/
https://www.facebook.com/starahartia/?ref=bookmarks
 1. Конкурсът се провежда в три категории и право на участие в него имат деца от 3 до 6 години, от 7 до 10 години и от11 до 14 години.
  1. Изисквания:
8.1.   Формат:
 • Рисунките се създават на лист с формат А4 и с материали, предоставени от организаторите по време на събитието „Стара хартия за нова книга“ на 15 септември 2019 г., пред Книжен център „Гринуич“.
8.2.    Придружаваща информация:
 • трите имена и годините на автора;
 • личен телефон и e-mail на родител за връзка.
8.3.   Срок, форма и начин за предаване на творбите:  творбите следва да бъдат създадени в рамките на събитието „Стара хартия за нова книга“ в София на 15 септември пред Книжен център „Гринуич“ и да бъдат предадени на организаторите в рамките на деня.
8.4. Всяко дете може да участва само с 1 рисунка.
9. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
 
10. Критерии за оценяване:
 • рисунката трябва да отговаря на зададената тема: „Зелена София“;
 • рисунката трябва да е авторска и да пресъздава гледната точка по темата на своя автор;
 • изразителност на рисунката и креативност;
 • оригиналност и творчески подход – цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.
11.Оценяване:
Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо художник, издател и дизайнер.
12.Награден фонд в трите категории:
 • категория от 11 до 14 г. –  музикалната илюстрована книга „Непознатото дете“ от Е. Т. А. Хофман, издавана от издателство „Ентусиаст“ и фондация „Културни перспективи“;
 • категория от 7 до 10 г.  – комплект книги „Детективите Агата и Лари“
 • категория от 3 до 6 г. – подаръчен комплект „Maped“
13.   Участието в този конкурс не е обвързано с покупка на продукт.
14.   Правилата на играта са изготвени от организаторите от Книжен център „Гринуич“ и  издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. Те са публично оповестени и достъпни за целия период на конкурса на: http://enthusiast.bg/bg/v/enthusiast-bg-11365.html
15.   С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите правила.
16.   Всеки възникнал спор между организаторите на конкурса и участниците в него се разрешава по пътя на преговори и в духа на разбирателство и сътрудничество,  а при непостигане на съгласие  спорът може да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд и да бъде решен в съответствие с българския материален закон.
 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg