Мишел Бюси разказва така, както художник рисува картина

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg