КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАРИСУВАЙ СВОЯ ЕКОГЕРОЙ“

Знаете ли, че ИСТИНСКИТЕ ВЕЩИЦИ не носят смешни черни шапки, черни наметала и не летят с метли?
ИСТИНСКИТЕ ВЕЩИЦИ носят обикновени дрехи и изглеждат
почти като обикновени жени.
Те живеят в обикновени къщи и имат ОБИКНОВЕНА РАБОТА.
Освен това копнеят да изтребят всички деца на планетата.
Ето защо трябва да запретнеш ръкави и да нарисуваш своя ЕКОГЕРОЙ!
Той има СУПЕРСИЛИ и може не само да разпознае ВЕЩИЦАТА, но и да спаси
планетата от всякакви злини!
Освен това рисунката ти може да ти донесе куп страхотни награди!   
 
Научи повече за правилата и условията за участие в конкурса:
 
1.       Конкурсът е част от кампанията „Стара хартия за нова книга“.
2.       Организатори на конкурса са Книжен център „Гринуич“ и издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Аксаков“ 7А, ет. 4.
3.       Партньори на конкурса са ЕКОПАК България АД и Столична библиотека.
4.       Организаторите си запазват правото да допълват или да променят правилата за участие в конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайтовете и на фейсбук страниците на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“, откъдето участниците следва да се информират за тях.
5.       Организаторите стават притежатели на авторските права върху рисунките, изпратени от участниците.
6.       Конкурсът се провежда в срок от: 22 април 2017 г. до 14 май 2017 г. включително.
7.       Конкурсът приключва в 23:59 ч. на 14 май 2017 г., а най-добрите рисунки ще бъдат обявени и наградени на 20 май 2017 г.  на специално организирано събитие в Столична библиотека. Победителите ще бъдат обявени и на сайтовете и на фейсбук страниците на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“.
http://www.greenwich.bg/http://enthusiast.bg/
https://www.facebook.com/GreenwichBookCenter/?fref=ts
https://www.facebook.com/enthusiastpublishing/?fref=ts
 
8.      Право на участие в конкурса имат деца от 7 до 12 години.
9.       Изисквания:
9.1.    Придружаваща информация:
  • трите имена и годините на автора;
  • личен телефон и e-mail на родител за връзка.
9.2.    Срок, форма и начин за предаване на творбите:  рисунките трябва да бъдат изпратени на адрес София, 1504, ул. „Кракра” 20, ет:1, ап:до 14 май 2017 г. /включително/ .
9.3.     Всеки автор може да участва само с една рисунка.
10.      Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
11.      Критерии за оценяване:
  • рисунката трябва да отговаря на зададената тема: „Нарисувай своя екогерой“;
  • рисунката  трябва да е авторска;
  • креативността носи допълнителни точки.
12.       Оценяване:
Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо творци, експерти и издатели.
13.       Награден фонд в двете категории:
  • І-ва награда   -  раница
  • ІІ-ра награда  -  комплект книги на Роалд Дал
  • ІІІ-та награда -  комплект за рисуване
 
14.   Участието в този конкурс не е обвързано с покупка на продукт.
15.   Правилата на играта са изготвени от организаторите от Книжен център „Гринуич“ и  издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. Те са публично оповестени и достъпни за целия период на конкурса на: http://enthusiast.bg/bg/v/enthusiast-bg-11120.html
16.   С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите правила.
17.   Всеки възникнал спор между организаторите на конкурса и участниците в него се разрешава по пътя на преговори и в духа на разбирателство и сътрудничество,  а при непостигане на съгласие  спорът може да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд и да бъде решен в съответствие с българския материален закон.
 
 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg