„13 причини защо“ или защо реших да се самоубия

„Ще ви разкажа историята на живота си. Или по-точно – защо реших да се самоубия. И ако слушате тези касети, значи вие сте допринесли с нещо за това мое решение” – така започва записът, който Хана изпраща, а за разкриването на истината е нужно само да натиснете play.

Един ден, на връщане от училище, Клей Дженсън намира на прага на дома си тайнствен пакет. Пратката е изключително интересна. Хана Бейкър – негова съученичка и първата му любов, която се самоубива две седмици по-рано, е събрала тринайсет касети, адресирани до тринайсет човека от нейното обкръжение. Всеки от тях трябва да ги изслуша и след това да предаде на следващия в списъка. В тези записи Хана разказва, че има тринайсет причини, заради които е взела решение да сложи край на живота си. Гласът на мъртвото момиче съобщава, че и Клей присъства в тези записи и следователно, и той е отговорен за смъртта й по някакъв начин. За да разбере каква роля е имал в живота на Хана, трябва да изслуша записите... И Клей научава неща, които променят живота му завинаги...

„Ако имате възможност да прочетете една-единствена книга тази година, то тя трябва да бъде „13 причини защо“. Удивително четиво, тя е едновременно безкрайно тъжна и изключително обнадеждаваща!“, пише популярният сайт Teens Read Too. Със своята книга Джей Ашър отправя категорично послание към читателите за влиянието, което всеки има върху живота на хората, с които общува. Може да ни се струва, че някой просто подминава със свиване на рамене наш коментар или че не се засяга от слухове по негов адрес, но не е възможно да знаем всичко, което се случва в живота на този човек, нито по какъв начин ние самите може да увеличим неговата болка. Хората оказват влияние върху живота на околните – това е сигурно.

„13 причини защо“ засяга изключително актуални теми в условията на увеличаващата се агресия сред подрастващите, както и за все по-широко разпространения тормоз в интернет и мобилните връзки, на които са подложени. Посланието на книгата е за отговорността, която тийнейджърите трябва да носят за действията и поведението си и за това как те рефлектират върху обкръжението им.
 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg