Зорбас ме научи да обичам живота и да не се боя от смъртта

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg