Заглавие:Наука за книгата
Автор: Милена Цветкова
Дизайнер:Виктор Паунов
ISBN:978-619-164-267-0
Обем:700 страници
Корица:Твърда корица
Формат:16,5 х 23,5 cm
Цена:30,00 лв.

„Наука за книгата“ е резултат от промени в научната парадигма на познанието за книгата и съгласуваността с европейските учени в дебата, активирал се в периода 2009–2016 г. Този дебат се съсредоточи строго върху явлението „книга“ и прокламира необходимостта от развиване на една частна наука с изчистен обект – наука за книгата. Съвременната наука за книгата (англ. Book Science) не е другото име на книгознанието (англ. Book Studies), а неговата ядрена концепция. Науката за книгата концентрира вниманието на учените върху свойствата на книгата като най-безотказното и непрекъснато еволюиращо средство за закрепване на вербално и визуално съдържание и като инструмент за комуникация.

Изследователите на миналото, настоящето и бъдещето на книгата могат да разчитат на предложените в това издание дефиниции, модели и закономерности, обясняващи я като медиаторска площ – като комуникационна платформа за медийно неутрално съдържание, релевантно за произвеждане в разнообразни медийни формати и предназначено не само за конвенционално четене, а и за слушане, гледане и докосване.

---------

„Новата теория за книгата, която Милена Цветкова изгражда, реабилитира най-старата медия като общонаучна категория и я отваря за изследване от всички науки в двата ѝ фундаментални аспекта – форма и съдържание, текст и носител. Като дългогодишен изследовател и преподавател в научното направление „Книгознание, библиотекознание и библиография“ препоръчвам „Наука за книгата“ да бъде публикувана и на английски език. Това ще даде възможност да бъде четена и цитирана интернационално и многократно. Смятам, че съдържанието на тази книга трябва да напусне българоезичното пространство и да стане достъпно за учени, студенти и преподаватели в един по-широк свят.“
Проф. д.ф.н. Мария Младенова

ДРУГИ ОТ СЪЩИЯ АВТОР :

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg