Наташа Драгнич е родена в Сплит през 1965 г. Следва германистика и романска филология в Загреб. От 1994 г. живее в Ерланген, Германия и работи на свободна практика като доцент по чужди езици и литература.

Наташа Драгнич

 
PixelHouse Enthusiast © 2010 Ентусиаст | Всички права запазени | www.enthusiast.bg